Dražbou dobrovolnou je dražba prováděna na návrh vlastníka.

Důvody, proč zvolit formu dražby :

  • transparentnost – s ohledem na zákonnou povinnost zveřejňování dražby na Centrální adrese se z každé dražby stává věc veřejná, kterou nelze nijak zmanipulovat. Navíc zajistí informace pro investory, kteří tento elektronický veřejný seznam pravidelně sledují.
  • vyšší výnos – dražbou se obecně dosahuje vyššího výnosu minimálně o 10% než u klasického prodeje. Jedná se o psychologický aspekt, kdy dochází k přímé konfrontaci zájemců o koupi a kdy se dražitel musí rychle rozhodovat o případném navýšení kupní ceny.
  • rychlost realizace – vlastní technika dražby vylučuje smlouvání o ceně a prodlužování obchodu. U dražby dobrovolné je možná realizace do 6-ti týdnů od zadání dražby.
  • platební podmínky – jsou jednoznačně stanoveny zákonem. Vydražitel je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit maximálně do 3 měsíců od skončení dražby dobrovolné, u nedobrovolné dražby maximálně do 1 měsíce.
  • garance platby – složená dražební jistota obvykle do 30% vyvolávací ceny, zajišťuje úhradu veškerých nákladů v případě zmaření dražby.
  • úspora nákladů a času klienta – veškerá vyjednávání s potencionálními kupci včetně prohlídek jsou přeneseny na naši společnost
  • u prodeje nemovitostí je zvlášť vhodným způsobem, neboť nabyvatel hradí daň z převodu nemovitostí ve výši 3% ze skutečné ceny dosažené vydražením, nikoliv z vyšší administrativní ceny, což u některých nemovitostí znamená značný přírůstek ceny.

Podrobné podmínky provádění dražeb jsou upraveny v dražební vyhlášce, dražebním řádu, v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.