V souvislosti s celostátní exportní konferencí, kterou uspořádala dne 31. října 2011 Hospodářská komora ČR v Praze za přítomnosti ministra MPO pana Ing. Kocourka, jeho náměstka Ing. Hovorky a rovněž za účasti generálních ředitelů CT a CI si dovolujeme vám nabídnout v souladu se závěry této konference iniciativu soukromého subjektu v rámci přípravy elektronického exportního katalogu, který je především určen k posílení činnosti ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Náš projekt není duplicitní činností exportního katalogu firmy CT, ale je zpracováván jako nadstavba a doplněk tohoto katalogu a je určen především pro kanceláře obchodních pracovníků, kteří pracují ve třetích zemích a jejich internetové připojení mnohdy neodpovídá požadovaným technickým parametrům.

Náš exportní katalog v elektronické podobě bude rozeslán přímo do počítačů zmiňovaných subjektů včetně zahraničních kanceláří CT, CI a také CzechTourism.

Tuto verzi katalogu lze také přímo v dané zemi vypálit na nosič CD nebo DVD a dát k dispozici obchodníkům, obchodním komorám a významným investorům.

Katalog bude mít využití také k seznámení vyhlašovatelů veřejných výběrových řízení v zahraničí a tím chce naše firma také přispět k možnosti přímého oslovení českých firem ze strany zahraničního zájemce. Naše aktivita rovněž naplňuje požadavek HKČR směřující k větší iniciativě a angažovanosti soukromých subjektů v rámci aktivní komunikace se státní správou s cílem naplnit požadavky vlády ČR na zvýšení exportu.

Katalog bude v úvodní části obsahovat prezentaci státních orgánů v návaznosti na novou proexportní politiku a v další části budou zařazeny komerční nabídky firem.

Vzhledem k tomu, že byl vznesen požadavek ze strany velvyslanců vytvořit katalog co nejdříve, zdvořile vás žádáme o operativní kontakt a součinnost v nejkratším možném termínu. Předběžný termín první uzávěrky 21. listopadu 2011.

Katalog Czech-Ceylon ImpEx - www.czech-ceylon-impex.com