Moravská reklamní, spol. s r.o. vznikla v lednu 1995. Od samého počátku byla koncipována jako multimediální reklamní agentura s vlastní vydavatelskou činností. V současnosti firmu tvoří několik divizí, které zabezpečují široký komplex požadavků malých (živnostníků), středních i velkých firem v oblasti marketingu, reklamy a vydavatelských i audiovizuálních sdělení.

Divize periodického tisku se dělí na oddělení reklamních tiskovin a oddělení odborných periodik. Z oblasti reklamních tiskovin jmenujme Reklamní a Realitní listy vycházející v Brně (v Praze 1998 — 1999), od roku 2007 multimediální časopis Kabrňák s vlastním videoportálem www.kabrnak.cz. Odborná periodika zastupuje: ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, VIP Financial Service (vycházel 1999) a od roku 2008 VÝSTAVBA měst a obcí.

V kategorii zábavných periodických tiskovin vydávala firma časopis „Černý Petr“.

Divize audiovizuální tvorby vytváří na základě požadavků klientů reklamní, dokumentární i publicistické pořady.

Divize marketingové strategie vytváří odborně fundované „náhledy“ pro klienty z hlediska jejich efektivního uplatnění na trhu.

Divize kreativní přípravy se podílí na všech reklamních i vydavatelských aktivitách a nabízí tvorbu nových firemních manuálů, včetně log, vzorových inzerátů atd.

Divize Inter service agent se podílí na reklamních aktivitách v rámci propagace významných kulturních a sportovních akcí. Např. spolupráce s AUTOMOTODROMEM Brno, příprava a realizace kulturních akcí, koncertů atd. Např. Felix Slováček, Dáda Patrasová, agentura AMNERIS.

Divize „Petronius“ se zaměřuje na vyhledávání autorů, sazbu literárních děl, korektury a prodej knižních publikací. Např. Jiří Winter-Neprakta, adaptace úspěšných televizních scénářů atd.

Divize distribuce je doplňkem firemních aktivit a posláním této divize je profesionální a bezchybný „rozsev“ bezplatných tiskovin do domovních i firemních schránek s položením důrazu na sociální a sociologické průzkumy efektivnosti tohoto druhu distribuce.

Divize signmaking pro interiérové a exteriérové aplikace vyrábí reklamní produkty na špičkové tiskárně japonského výrobce CANON W 8200 – realistická fotografická kvalita na materiálech (fólie, tkanina, banery) odolných v interiéru i exteriéru vůči vodě i otěru, slunci atd.

Garance stálosti kvality 2 – 3 roky.

Posuneme váš „podnikatelský život“ o krok dopředu v nelítostném konkurenčním boji. Nabízíme také gravírování a reklamní pískování.

Divize státních zakázek – volby 2002 (doplňovací, parlamentní, senátní, komunální) v ČR i v zahraničí.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Moraviapress

Soudní animace (Vrchní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud, Krajské soudy, obrazová schematická animace složitých soudních případů).

MORAVSKÁ REKLAMNÍ, spol. s r.o. má tyto chráněnné internetové domény:

www.mrs.cz

www.kabrnak.cz