Moravská reklamní, spol. s.r.o.

IČO: 60735929

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. č. 17753

Kuršova 984/9

635 00 Brno – Bystrc

Mobil: +420 602 707 001, +420 602 170 608, +420 722 602 722

E-mail: info@mrs.cz

Web: www.mrs.cz


PhDr. Jaroslav Petr

majitel vydavatelství časopisu ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb a VÝSTAVBA měst a obcí.

Tel./fax: 545 175 844

e-mail: petr@mrs.cz


Iva Petrová

jednatelka, šéfredaktorka časopisu ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, VÝSTAVBA měst a obcí a KABRŇÁK.

Tel./fax: 545 175 967

e-mail: info@mrs.cz


Kolegium odborných redaktorů, odborných poradců a subdodavatelů:

01. Prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
02. Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.
03. Ing. Dagmar Wicherková
04. Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
05. Ing. Karel Cejpek
06. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
07. Ing. Milan Kebrle
08. Ing. Adolf Musil
09. Ing. Petr Beneš, CSc.
10. Doc. Ing. Milan Vlček, CSc.
11. Ing. Karel Čupr, CSc.
12. Ing. Jaroslav Martinek
13. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
14. Doc. Ing. Miroslav Svoboda, CSc.
15. Mgr. Petr Lízal, CSc.
16. Prof. Ing. Jiří Vaverka, Dr.Sc.
17. Ing. Josef Bahula
18. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA
19. Doc. Ing. Jan Bukovský
20. Ing. Jan Klepárník
21. Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
22. Ing. Jindřich Mrlík
23. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
24. Doc. Ing. Jan Werner
25. Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
26. Ing. Jiří Sedláček, CSc.
27. Mgr. Věra Hájková
28. Roman Zaňát
29. Mgr. et Mgr. Vilém Řehák
30. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
31. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
32. Ing. Tomáš Maixner
33. Ing. Jana Pařílková, CSc.
34. Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
35. Prof. Ing. Jan Šulc, CSc.
36. Ing. Miloslava Šívrová
37. Ing. Igor Kyselka, CSc.
38. JUDr. Alice Sedláková
39. Ing. Antonín Holas
40. PhDr. Vítězslav Koudelka
41. Ing. Juraj Hazucha
42. Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
43. Petr Gratias
44. Doc. Ing. Jiří Sedlák
45. Mgr. Jitka Zerhauová
46. Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.
47. Doc. Ing. Ivana Žabičková
48. RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.
49. Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
50. Libor Macháň
51. Ing. Jaroslav Janoušek
52. Mgr. Aleš Hrbek
53. Miroslav Marek
54. Ing. Zdeněk Smejkal
55. David Havlíček
56. Ing. Jana Dudová
57. Břetislav Strnad