1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:

 • hospodaření s odpady, druhy odpadních vod,
 • zásobování vodou – zdroje, akumulace, úpravny, protipovodňová opatření, voda v městském prostoru
 • energetické hospodářství měst – elektrické sítě, plynárenské soustavy, rozvodné systémy, zásobování teplem atd.

2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:

 • pozemní komunikace
 • parkování – parkovací domy a odstavné plochy
 • rekonstrukce mostů
 • hromadná doprava
 • výstavba a rozšíření, rekonstrukce dopravní infrastruktury
 • vodní a letecká doprava
 • orientační a naváděcí systémy a jejich elektronizace
 • nemotorová doprava – cyklostezky

3. VÝSTAVBA A ROZVOJ:

 • sportovní a zábavná centra
 • veřejná zeleň, realizace a údržba
 • městské parky, vodní plochy, mobiliáře
 • veřejné osvětlení
 • specifika osvětlení historických center
 • technologie šetrné k životnímu prostředí

4. REKONSTRUKCE:

 • starší zástavba
 • historické objekty
 • panelová výstavba
 • sanace bytových domů
 • rekonstrukce výtahů
 • revitalizace zanedbaného území – sanace znečištění

5. ALTERNATIVNÍ (OBNOVITELNÉ) ZDROJE ENERGIE:

 • vodní elektrárny
 • větrné elektrárny
 • fotovoltaika
 • tepelná čerpadla
 • kotle na biomasu

6. TŘÍDĚNÍ, RECYKLACE A LIKVIDACE ODPADŮ:

 • pevné odpady
 • tekuté odpady
 • nebezpečné odpady
 • spalovny a třídírny

7. INTELIGENTNÍ BUDOVY A KOMUNIKACE:

 • automatické řízení budov
 • protipožární zabezpečení
 • building – automatizace
 • měření a rekuperace
 • kontrola vstupů
 • bezpečnostní systémy
 • energeticky úsporné projekty
 • informační a komunikační technologie měst a obcí
 • elektronizace veřejné správy

Pro všechny výše uvedené rubriky zpracováváme odborné články a jsou to také hlavní okruhy pro firemní prezentace a inzerce.